LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 22. līdz 26. februārim

22.02. plkst. 10.35 lekcija – izglītojošais pasākums darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem LBAS Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un LBAS koordinatore S. Birkenfelde.

22.02. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

22.02. ETUC darba grupā par direktīvu par minimālajām algām piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

23.02. plkst. 10.00 LBAS Valdes sēde.

23.02. ETUC Nodarbinātības, mobilitātes un darba tirgus komitejas sēdē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

23.02. plkst. 15.00 profesijas standarta “Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs” izstrādes pirmais seminārs, piedalās – L. Romele.

24.02. plkst. 10.00 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

24.02. plkst. 15.30 PKP “Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists” izstrādes trešais seminārs, piedalās – L. Romele.

24.02., 25.02. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesija, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte.

24., 25.02. EESK mediju konferencē par Eiropas nākotni piedalās LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

25.02. plkst. 10.00 lekcija – izglītojošais pasākums darba tiesībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem LBAS Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un LBAS koordinatore S. Birkenfelde.

25.02. plkst. 12.00 MK sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

25.02. ESF projekta “LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” koordinatoru tikšanās.