LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 22. līdz 26. martam

22.03. plkst. 10.30 EESK darba grupa par integrāciju un iekļaušanu 2021-2027, piedalās – LBAS eksperte.

22.03. plkst. 11.00 ETUC izpildkomitejas sēdē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

22.03. plkst. 14.00 starpinstitūciju  Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

22.03. plkst. 18.00 Piecu sadarbības partneru (LBAS, LDDK, LTRK, LZA, LPS) tikšanās piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

23.03. plkst. 11.00 Zoom platformā notiks Latvijas Meža nozares arodbiedrības organizēta diskusija par aktualitātēm poligrāfijas nozarē projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr. 3.4.2.2/16/I/002). Piedalās LBAS speciālisti.

23.03. plkst. 15.00 profesijas standarta “Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs” izstrādes otrais seminārs, piedalās – L. Romele.

23.03. plkst. 16.15 tikšanās ar OECD pārstāvjiem par profesionālo izglītību un prasmēm, piedalās – L.Romele.

23.03. un 25.03. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdēs piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

24.03. plkst. 10.00 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, piedalās – L. Romele, A. Bondare un S. Birkenfelde.

24.03. – 25.03. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesija, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte.

24.03. plkst.15.00 profesijas standarta “Biotehnoloģisko procesu speciālists” izstrādes seminārs, piedalās – L. Romele.

24.03. plkst. 18.00 starpinstitūciju  Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

25.03. plkst. 9.00 Piecu sadarbības partneru (LBAS, LDDK, LTRK, LZA, LPS) tikšanās piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

25.03. ETUC seminārā par darbiniekiem apakšuzņēmēju ķēdēs piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

25.03. plkst. 14.00 Zoom platformā notiks ESF projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr. 3.4.2.2/16/I/002) nozaru koordinatoru, projekta nacionālo ekspertu un vadības kārtējā sanāksme.

25.03. plkst. 15.00 profesijas standarta “Drošības speciālists” izstrādes otrais seminārs, piedalās – L. Romele.

26.03. plkst. 12.15 LBAS pārstāvju tikšanās ar OECD, piedalās – LBAS eksperti.