LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 22. līdz 26. novembrim

22.11. plkst. 11.00 LBAS Padomes sēde.

22.11. EESK darba grupas sanāksme par EURES nodarbinātības platformu, piedalās LBAS eksperte.

23.11. plkst.14:00 vebinārs par nodarbinātajiem 55+ sadarbībā ar Baltijas jūras valstu padomi, piedalās LBAS eksperte.

24.11. plkst. 10:00 EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas sanāksme, piedalās LBAS eksperte.

24.11. plkst. 14:00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

25.11. plkst. 14:00 Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes sēde, piedalās – L. Romele.

26.11. plkst. 10:00 EESK darba grupas sanāksme par ES un Serbijas savstarpējo sadarbību, piedalās LBAS eksperte.

26.11. plkst. 14:00 Pārresoru koordinācijas centrā darba grupas sanāksme par izdienas pensijām, piedalās LBAS eksperte.