LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 23. līdz 27. novembrim

23.11. LBAS Jauniešu padomes pārstāvju tikšanās (attālināti) par ierosinājumiem Eiropas atveseļošanās plānam.

23.11. Eiropas sociālo partneru diskusija-seminārs par psihosociāliem aspektiem un riskiem darbā (attālināti), piedalās LBAS speciālisti – I. Semjonova un M. Pužuls.

24.11. plkst. 11.00 EESK Darba ņēmēju grupas sanāksme (attālināti), piedalās – LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns un LBAS eksperte.

24.11. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme (attālināti), piedalās – L.Romele un A.Bondare.

25.11. plkst. 9.00 Ārlietu ministrijas organizētajās konsultācijās, lai apspriestu Latvijas pozīciju 10.-11. decembra Eiropadomei, piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

25.11. plkst. 11.00 EESK Ilgtspējīgas attīstības observatorijas sanāksme (attālināti), piedalās – LBAS eksperte.

25.11. plkst. 12.00 LBAS, Fridriha Eberta fonda un Latvijas Aviācijas arodbiedrība (attālināti) vebinārā “Covid-19 pandēmijas sociāli – ekonomiskā un juridiskā ietekme uz Latvijas darba tiesisko attiecību sistēmu” piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperti – N. Preisa un K. Rācenājs.

26.11. plkst. 10.00 Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde (attālināti). Piedalās LBAS vadība un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

26.11. plkst. 11.00 LBAS seminārs arodbiedrību biedriem (attālināti) “Komunikācijas prasmju uzlabošana Latvijas arodbiedrību attīstībai: kā labāk uzrunāt potenciālos biedrus un darba devējus”. Seminārā LBAS arodbiedrību pārstāvjiem komunikācijas eksperts, digitālā mārketinga aģentūras “New Black” vadītājs Artūrs Mednis skaidros, kā ar komunikāciju veidot jēgpilnas attiecības un kā runāt saprotamā valodā ar dažādu paaudžu pārstāvjiem sociālajos tīklos, kā veidot saturu, kas uzrunā. 

26.11. Latvijas Meža nozares arodbiedrības (LMNA) diskusijā (attālināti) par Meža nozares ilgtspēju ESF projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” ietvaros piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS speciālisti – N. Preisa, M. Svirskis, L. Liekna, L. Romele.

26.11. LDDK organizēts Meet-up Valmieras uzņēmējiem (attālināti), piedalās LBAS speciālisti – I. Semjonova un M. Pužuls.

27.11. plkst. 10.00 Labklājības ministrijas projekta “Līdzsvars visiem – B4A” sadarbības partneru sanāksme (attālināti), piedalās – LBAS eksperte.

27.11. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijas Profesiju standartu izstrādes darba grupas sanāksme (attālināti), piedalās – L.Romele.

27.11. plkst. 12.30 (attālināti) Ārlietu ministrijas organizēta diskusija ar ministru par Ārpolitikas ziņojumu. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

27.11. ETUC tiešsaistes seminārā par arodbiedrību lomu Eiropas sociālo partneru nolīguma par digitalizāciju īstenošanā piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.