LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 24. līdz 28. februārim

24.02. plkst. 9.00 Labklājības ministrijā – saskaņošanas sanāksme par grozījumiem Darba likumā (VSS-27). Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

24.02. plkst. 12.00 grāmatas “Darba likums ar komentāriem” svinīgā atvēršana.

24.02. plkst. 15.00 LDDK – tikšanās par sadarbību prasmju fondu izveidē, piedalās – LBAS priekšēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS eksperte L. Romele.

25.02. Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS  seminārā par darba aizsardzības jautājumiem piedalās LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

25.02. plkst. 14.00 LBAS – ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002) koordinatoru sanāksme.

25., 26.02. Briselē – EESK REX sekcijas sanāksme un konference par ES programmu  2020-2030  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

26.02. plkst. 10.00 LBAS – sanāksme ar Valsts kancelejas, Labklājības ministrijas un LDDK pārstāvjiem par Eiropas Sociālā fonda jaunā plānošanas perioda investīciju prioritātēm sociāliem partneriem.

26.02. plkst. 14.00 Iekšlietu ministrijā – Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde. Darba kārtībā: par politikas plānošanas dokumentu izstrādes nepieciešamību apsardzes nozares attīstībai; par aktualitātēm apsardzes nozarē.

26.02. plkst. 15.00 Finanšu ministrijā – NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sanāksme, piedalās LBAS deleģētie pārstāvji. Darba kārtībā: Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes virzieni – Alternatīvie (mazie) nodokļu maksāšanas režīmi.

26.02. plkst. 10.00 Saeimā – Sociālo un darba lietu komisija, piedalās – LBAS eksperte.

26.-29.02. Minskā – Baltkrievijas Arodbiedrību federācijas 8. kongress. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

27.02. plkst. 11.00 Latvijas Nacionālā bibliotēkā – EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas sēde, piedalās – LBAS eksperte.

27., 28.02. Sirakūzās – EESK Darba ņēmēju grupas Ārkārtas sanāksme un jaunās grupas vadības vēlēšanas. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

28.02. plkst. 9.30 OECD darbseminārs Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021-2027 izstrādei, piedalās LBAS eksperte L. Romele.