LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 24. līdz 28. janvārim

24.01. plkst. 10.00 ETUC darba grupas sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvas priekšlikumu, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

24.01. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksme, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde.

25.01. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

25.-26.01. ETUI un ECTUN seminārā “Labour recovery from the pandemic and developments in the European Capitals” piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

25.01. plkst. 14.00 LDDK Autotransporta un Spēkratu apakšpadomju sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

26.01. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde.

26.01. plkst. 10.00 Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē par Ministru kabineta ziņojumu par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde.

26.01. ETUC Darbinieku līdzdalības un uzņēmumu tiesību komiteja, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

26.01. plkst. 11.00 Memoranda padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde.

26.01. ETUI apmācību seminārā “Arodbiedrību atjaunošana un koplīgumu pārrunas” piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

26.01. plkst. 13.00 Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupas sanāksmē piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

26.01. plkst. 12.00 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde par vidējā termiņa risinājumiem elektroenerģijas ražošanas jomā, piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

26.01. plkst. 15.00 Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēdē par situāciju mājokļu apkures jomā, energoresursu sadārdzināšanos un pakalpojumu tarifu pieaugumu piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietniece G. Oškāja.

27.01. ETUC organizētā sanāksmē par administratīviem un praktiskiem nosacījumiem, ieviešot Eiropas Komisijas atbalstītos arodbiedrību kapacitātes stiprināšanas projektus, piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

27.01. plkst. 12.30 ETUC Tirdzniecības komitejas sēde – diskusija ar Klēru Čeremetinski, Francijas pastāvīgās ES tirdzniecības pārstāvniecības atašeju par Francijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē izvirzītajiem mērķiem, piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

27.01. ETUC Nodarbinātības un iekšējā tirgus likumdošanas komiteja, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

27.01. ETUI apmācību seminārā “Arodbiedrību atjaunošana un koplīgumu pārrunas” piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

27.01. plkst.15.00 Diskusija ar sadarbības partneriem par atbalstu darba devējiem, piedalās – LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde un LBAS eksperte L. Romele.

28.01. plkst. 14.00 PKC darba grupas sanāksme par izdienas pensijām, piedalās LBAS eksperte L. Romele.