LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 24. līdz 28. maijam

24.05. starptautiskā konferencē “Initiating of activities for implementation of the Autonomous Framefork Agreement on Active Ageing an Inter-Generational Approach” piedalās I. Semjonova, M. Pužuls un L. Liekna. Ar šo konferenci tiks noslēgts Eiropas Komisijas atbalstīts Projekts Nr. VS/2019/0007, kura vadošais partneris ir NSZZ “Solidarnošč”.

24.05. plkst. 10.30 Piecu partneru – LBAS, LDDK, LZA, LTRK un LPS – tikšanās pirms OVG sēdes.

24.05. plkst. 11.00 intervija Latvijas radio 4 ar LBAS priekšsēdētāju E. Baldzēnu.

24.05. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

25.05. plkst. 13.00 Latvijas radio raidījumā “Krustpunktā” par Minimālās algas direktīvu piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

26.05. plkst. 9.00 Latvijas radio raidījumā “Kā labāk dzīvot” par atvaļinājumiem piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

26.05. plkst. 10.30 EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

26.05. plkst. 13.00 profesijas standarta “Biotehnoloģisko procesu speciālists” izstrādes VISC darba grupas sanāksme, piedalās – L. Romele.

26.05. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

26.05. plkst. 17.00 profesijas standarta “Ķīmisko procesu speciālists” izstrādes darba seminārs, piedalās – L. Romele.

27.05. plkst. 12.30 Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes un Sociālās drošības apakšpadomes kopīga sanāksme par Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija direktīvas (ES) 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem pārņemšanu. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

27.05. plkst. 14.00 LBAS dalīborganizāciju sanāksme par grozījumiem Darba likumā.

28.05. plkst. 8.45. izglītojošais pasākums/ lekcija darba tiesībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros.

28.05. plkst. 12.30 RTU forumā “Vai Latvijas izglītības sistēma sasniedz savu mērķi?”, piedalās – L. Romele.

28.05. plkst. 10.00-13.30 LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu (FES) organizē semināru par mediāciju kā efektīvu strīdu risināšanas metodi un alternatīvu tiesas procesam, kā arī domstarpību risināšanas veidu ārpus tiesas procesa. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns, LBAS speciālisti, pasākuma koordinatore A. Placāne.

28.05. plkst. 12.00 seminārs Jūrmalas darba devējiem “JAUNĀ DARBA VIDE”, piedalās M. Pužuls un I. Semjonova.