LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 25. februāra līdz 1. martam

25.02. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā – lekcijas-izglītojošs pasākums koledžas audzēkņiem par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem; plkst. 12.30 – seminārs-konsultācijas Jēkabpils arodbiedrību biedriem un darbiniekiem. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs, LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde. Pasākumi notiek ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.

25.02. plkst. 9.00 Nodarbinātības valsts aģentūrā – “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides uzraudzības padomes sēde”, piedalās – LBAS pārstāvis.

25.02. plkst. 13.00 Latvijas Darba devēju konfederācijā – tikšanās par Darba likuma grozījumiem, piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, LBAS eksperti – N. Preisa, M. Svirskis.

26.02. plkst. 16.00 Ekonomikas ministrijā – tikšanās ar sociālajiem partneriem un sadarbības partneriem par Eiropas semestra procesu (Eiropas Komisijas 2019. gada Ziņojums par Latviju, 2019. gada Latvijas nacionālās reformu programmas izstrādes process u.c.). Piedalās LBAS vadība, LBAS eksperti – N. Preisa, M. Svirskis.

26.02. Briselē – EESK ECO sekcijas sēdē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinatore A. Ābeltiņa.

27.02. plkst. 10.00 Ekonomikas ministrijā – Tautsaimniecības padomes vadības komitejas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns. Darba kārtībā: par Tautsaimniecības padomes un Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības (kā 2019.gadā TSP prezidējošās organizācijas izvirzītām darba prioritātēm 2019.gadam); par TSP un TSP komiteju turpmāko darbību; par Ekonomikas ministrijas darba prioritātēm 2019.gadam u.c.

27.02. plkst. 10.00 Saeimā – Sociālo un darba lietu komisijas sēdē piedalās LBAS jurists K. Rācenājs. Darba kārtībā: likumprojekts Grozījumi Darba likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (149/Lp13, 3.las.,  Aizsardzības ministrijas sagatavotais – par zemessargu apmācībām).

28.02. plkst. 10.00 ALTUM konferenču telpās, Doma laukumā 4, Rīgā – Labklājības ministrijas organizētajā  diskusijā “Par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū” piedalās LBAS darba aizsardzības vecākais speciālists M. Pužuls.