LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 25. līdz 28. jūnijam

24.- 25.06. Briselē – augsta līmeņa konferencē “No prettiesiskuma uz tiesiskumu – izbeidzot smagu darbaspēka ekspluatāciju” piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

24.-25.06. Briselē –  ETUC Pamattiesību un tiesvedības konsultatīvās komitejas sēdē piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča.

25.-26.06. Briselē – ETUC rīkotajās pārrunās par digitalizāciju piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

25.-26.06. Bukarestē – EESK Darba ņēmēju grupas ārkārtas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

26.06. Briselē – Eiropas Sociālo partneru seminārs par nākotnes prasmēm, inovācijām un piekļuvi apmācībām, piedalās un Latvijas arodbiedrību viedokli sniedz LBAS eksperts.

26.-28.06. NAP 2027 izstrādes grupās piedalās LBAS un dalīborganizāciju speciālisti.

27.06. plkst. 9.00 LBAS – Vācijas kustības “Arbeit und Leben” delegācijas vizīte un tikšanās ar LBAS priekšsēdētāju E. Baldzēnu.

27.06. plkst. 11.00 Iekšlietu ministrijā – tikšanās par apsardzes jomas problēmām, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LAKRS juriste D. Tarasova.

27.-28.06. Dublinā – Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda darba grupu sanāksme, piedalās – LBAS eksperts.

27.-28.06. Viļņā – EESK Komunikāciju komisijas un nacionālo kontaktpunktu tikšanās ar EK pārstāvjiem par veiktajām aktivitātēm saistībā ar EP vēlēšanām. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.