LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 25. līdz 29.janvārim

25.01. plkst. 11.00 tikšanās ar LDDK par prasmju fondiem, piedalās – L.Romele.

25.01. plkst. 11.00 Finanšu ministra vadības grupas ārkārtas sēdē piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

25.01. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS vadība.

25.01. ETUC sagatavošanās diskusija par konsultāciju ar Eiropas komisiju par Nacionālajiem Atveseļošanās un noturības plāniem, piedalās LBAS eksperti N. Preisa un M. Svirskis.

26.01. Konsultācija ar Eiropas komisiju par Nacionālajiem Atveseļošanās un noturības plāniem. Piedalās LBAS eksperti N. Preisa un M. Svirskis, sniedz ziņojumu par situāciju darbā ar Latvijas plāna izstrādi.

26.01. plkst. 9.30 vebinārs par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru un Sociālo Samitu, piedalās – LBAS eksperte.

26.01. plkst. 11.40 LBAS izglītojošais pasākums/ lekcija darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem projekta Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un konkursa PROFS koordinatore S. Birkenfelde.

26.01. plkst. 14.00 Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes sēde, piedalās – L.Romele.

26.01.plkst. 15.00 Uzņēmējdarbības nozares ekspertu padomes sēde, piedalās – L.Romele.

26.01. plkst. 15.00 profesijas standarta “Ķīmisko procesu speciālists” izstrādes trešais seminārs, turpinājums, piedalās – L.Romele.

26., 28.01. Ministru kabineta sēdēs piedalās LBAS vadība.

27.01. plkst. 14.00 LBAS izglītojošais pasākums/ lekcija darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem projekta Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un konkursa PROFS koordinatore S. Birkenfelde.

27.01. un 28.01. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesija, piedalās – LBAS eksperte.

28.01. plkst. 9.40 LBAS izglītojošais pasākums/ lekcija darba tiesībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem projekta Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un konkursa PROFS koordinatore S. Birkenfelde.

28.01. plkst. 10.00 Finanšu ministra vadības grupas sēdē piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

28.01. plkst. 13.00 Pilsoniskās alianses diskusijā par pašnodarbināto  tiesībām piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

28.01.plkst. 14.00 Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes sēde, piedalās – A.Bondare.

28.01. plkst. 15.00 PKP “Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists” izstrādes pirmais seminārs, piedalās – L.Romele.

29.01. plkst. 9.40 LBAS izglītojošais pasākums/ lekcija darba tiesībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem projekta Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un konkursa PROFS koordinatore S. Birkenfelde.

29.01. plkst. 13.00 Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē piedalās LBAS vadība, eksperti un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

29.01. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupa par profesijas standartu izstrādi, piedalās – L.Romele.

29.01. plkst.15:00 profesijas standarta “Vides speciālists” izstrādes trešais seminārs, turpinājums, piedalās – L.Romele.