LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 25. līdz 29. maijam

25.05. Tiešsaistes brīfings ar EK pārstāvniecību Latvijā par EK rekomendāciju Latvijai projektu, piedalās LBAS eksperti N. Preisa, M. Svirskis.

25.05. EESK attālinātā Darba ņēmēju grupas sanāksme. Piedalās ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

25.05. plkst. 14.00 LBAS vērtēšanas komisija pretendentu vērtēšanai dalībai EESK.

26.05. plkst. 12.00 Ministru kabineta attālinātajā sēdē jautājumā par grozījumiem Darba likumā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS juristi – N. Preisa un K. Rācenājs.

26.05. EESK attālinātā SOC sekcija. Piedalās ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

26.05. plkst. 12.00-17.30 Eiropas Nodarbinātības iestādes ekspertu grupas par informāciju tikšanās tiešsaistē, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

26.05. plkst. 11.00 EPAN-Latvia (Eiropas Pretnabadzības tīkls) sanāksme (attālināti), piedalās – LBAS eksperte.

27.05. plkst. 10.00 LBAS darba aizsardzības eksperta M. Pužula lekcija- izglītojošs pasākums Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņiem.

27.05. plkst. 12.00 Saeimas Ilgstpējīgas attīstības komisija par Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, piedalās – L. Romele un M. Svirskis.

27.05. plkst. 14.00 Ekonomikas ministra vadītajā ekonomikas attīstības grupā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

28.05. plkst. 11.00 ETUC ad hoc tikšanās tiešsaistē par ETUC pozīciju par platformas darbiniekiem, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

28.05. EESK un kompānijas Advance vebinārs par vienlīdzīgu samaksu sievietēm un vīriešiem. Piedalās ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

28.05. plkst.15.00 Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādes 4.1. rīcības virziena darba grupas Digitālās prasmes un izglītība sanāksme, piedalās  – L. Romele.

28.05. plkst. 16.00 ETUC Sociālās drošības komiteja (attālināti), piedalās – LBAS eksperte.