LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 25. līdz 29. martam

26.03. plkst. 15.00 Labklājības ministrijā – sanāksmē par konceptuālā ziņojuma “Aktīvās novecošanās stratēģijas ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā” īstenošanas progresu piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

26.03. Beļģijā, Briselē – Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) izpildkomitejas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

26.-29.03. Prāgā – starptautiskajā konferencē “New Technologies: Opportunity or Challenge for the Aging Population?” piedalās projekta 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam” eksperti M. Pužuls un I. Semjonova.

27.03. plkst. 9.30 – LBAS Valdes sēde, plkst. 12.30 – LBAS Padomes sēde.

27.03. Briselē – EESK REX sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

28.03. plkst. 12.00 Stacijas laukumā, Rīgā – sabiedrības izglītošanas un izpratnes veicināšanas kampaņas “Esi drošs, ka darbs ir drošs” atklāšanas pasākums un preses konference (ESF projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”). Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

28.03. plkst. 14.30 Iekšlietu ministrijā – Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (SDTSA) sēde. Darba kārtībā: par nepieciešamajiem grozījumiem Ugunsdrošības noteikumos, saistībā ar vasaras kafejnīcu izvietošanu pilsētas vēsturiskajā centrā; apsardzes nozares priekšlikumu izskatīšana nozares sakārtošanai. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

28.03. Antverpenē – ETUC/ETUI seminārs par ANO Dienaskārtību 2030. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

29.03. Briselē – ETUC Sieviešu komitejas sēde – gatavošanās ETUC 14. kongresam.Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

29.03. plkst. 14.00 Ekonomikas ministrijā – sanāksmē par 2019. gada Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

29.03. Briselē – ETUC darba grupā par jaunās Darbinieku norīkošanas direktīvas īstenošanu piedalās LBAS eksperte N. Preisa.