LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 26. līdz 30. aprīlim

26.04. plkst. 10.00 LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu (FES) organizētā konference ZOOM vidē “Darbs nākotnē un arodbiedrību uzdevumi” LBAS dalīborganizāciju biedriem. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperti.

26.04. starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

26.04. ETUC Darba grupa par direktīvas priekšlikumu par minimālām algām, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

27.04. Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

27. – 28.04. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesija, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte.

27.04. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, darba kārtībā jautājums par Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF) plānu. Piedalās LBAS vadība, speciālisti, dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

27.04. ETUC vebinārs par sociālo indikatoru izmaiņām, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

27.04. Eiropas Sociālo partneru seminārs par Digitalizācijas nolīguma ieviešanu, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

27.04. ETUC darba grupa par Eiropas nākotnes konferenci, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

28.04. Eiropas komisijas Brīvas darbaspēka kustības trīspusējās komitejas sagatavošanās tikšanās, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

29.04. plkst. 9.30 LBAS organizētā konference, veltīta Starptautiskajai darba aizsardzības dienai.

29.06. Ministru kabinetā sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

29.04. plkst. 14.00 Darba lietu trīspusējās sadarbības padomes (DLTSA) sanāksme par sociālo partneru – LDDK un LBAS priekšlikumiem grozījumiem Darba likumā, piedalās LBAS vadība, speciālisti un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

29.04. Eiropas Nodarbinātības iestādes (ELA) vebinārs par sociālo partneru sūdzību iesniegšanas kārtību ELA, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

29.04. plkst. 15.00 tikšanās ar LDDK par apmācību programmas izveidi darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanai, piedalās – LBAS eksperte.

29.04. plkst. 15.30 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

30.04. EESK darba ņēmēju grupas sanāksme, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte.

30.04. Eiropas komisijas Brīvas darbaspēka kustības trīspusējās komitejas tikšanās, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.