LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 26. līdz 30. augustam

26.08. plkst. 9.00 Rīgas pilī – LBAS vadības un dalīborganizāciju pārstāvju tikšanās ar Valsts prezidentu E. Levitu.

26.08. plkst. 12.00 LBAS Valdes sēde.

26.08. Daugavpils Būvniecības tehnikumā – Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā diskusija “Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā”, piedalās – L. Romele, A. Bondare.

27.08. plkst. 10.00 Ministru kabinetā – Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde.

28.08. plkst. 10.00 Zemkopības ministrijā – Meža nozares arodbiedrības un LBAS priekšsēdētāja E. Baldzēna tikšanās ar zemkopības ministru K. Gerhardu par Valsts meža dienesta darbinieku darba samaksu.

29.08. Rīgā, viesnīcā “Monika” – darba seminārs „LKI un Europass attīstība: tālākie soļi’’, piedalās – L. Romele, A. Bondare.

29.08. plkst. 15.00 Ekonomikas ministrijā – sanāksme/diskusija par rīcības plānu cilvēkresursu attīstībai Latvijā, piedalās – L. Romele.

30.08. plkst. 10.00 VEF Kultūras pilī – konferencē #STATISTIKAI100 piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperets M. Svirskis.

30.08. plkst. 11.00 Kultūras ministrijā – Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēdē piedalās S. Birkenfelde.