LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 26. līdz 30. oktobrim

26.10. Diskusijā par likumprojektā “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” paredzēto regulējumu (attālināti) piedalās LBAS eksperti – N. Preisa un K. Rācenājs.

27.10. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde (attālināti), darba kārtībā likumprojekts Grozījumi Darba likumā (838/Lp13, 2.las., steidzams). Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS jurists K. Rācenājs un LBAS eksperte N. Preisa.

27.10. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas darba ņēmēju grupas sanāksme (attālināti), piedalās – LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns un LBAS eksperte.

28.10. plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

28.10. plkst. 15.00 Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes sēde (attālināti), piedalās – L. Romele.

28., 29.10. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesija (attālināti), piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte.

28., 29.10. Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) izpildkomitejas sēde (attālināti), piedalās LBAS eksperte N. Preisa

28.10. plkst. 10.00 Kultūras ministrijas organizētajā Latvijas valsts simtgades Rīcības komitejas sēdē (attālināti) piedalās A. Placāne

29.10. plkst. 9.00 LBAS Valdes sēde.

30.10. ETUC koplīgumu pārrunu komitejas sēdē (attālināti) piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

30.10. plkst. 10.00 Valsts darba inspekcijas un  Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras organizētā konference “STRĀDĀ GUDRI, NEVIS SMAGI – DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS DIGITALIZĀCIJA!”. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un LBAS darba aizsardzības speciālisti Z. Antapsons un M. Pužuls.

30.10. plkst. 11.00 (attālināti) Vācijas prezidentūras ES Padomē ģenerālā asambleja. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.