LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 27. līdz 31. maijam

27., 28.05. viesnīcā “Baltvilla” – ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” ietvaros sadarbības partneru nozaru koordinatori un speciālisti piedalās apmācībās komunikācijas un prezentēšanas prasmju uzlabošanai.

27.05. plkst. 13.00 tikšanās ar SIA “Civitta Latvija”, intervija saistībā ar izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrādi, piedalās – L. Romele.

28.05. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, piedalās – LBAS eksperte.

29.05. plkst. 14.00 Labklājības ministrijā – Apmācību komisijas sēde, piedalās – LBAS eksperte.

29.-31.05. Valsts kancelejā – Nacionālā attīstības plāna izstrādes darba grupās piedalās LBAS speciālisti un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji: 31.05. plkst. 14.00 Nacionālā attīstības plāna izstrādes ekspertu grupas “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” sanāksme, piedalās – L. Romele; u.c.

29.05. Tikšanās ar OECD ģenerālsekretāru Anhelu Guriju, piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

30.05. plkst. 11.00 Latvijas Būvniecības partnerībā – Ģenerālvienošanās komitejas sanāksme, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

31.05. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.