LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 27. septembra līdz 1. oktobrim

27.09. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

27.09. ETUC darba grupā par minimālajām algām piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

28.09. plkst. 10.00 LBAS valdes sēde.

28.09. EESK Ārējo attiecību darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

29.09. LBAS pārstāvju tikšanās ar labklājības ministru G. Eglīti.

30.09. plkst. 14.00 LBAS un dalīborganizāciju juristu sanāksme.

30.09. EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

30.09. profesijas standarta “Grāmatvedis” izstrādes darba seminārs, piedalās – A.Bondare.