LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 28. februāra līdz 4. martam

28.02. plkst. 14.00 Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

1.03. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

1.03. plkst. 13.00 Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde. Darba kārtībā: Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumi visaptverošas valsts aizsardzības sistēmā u.c.

1.03. plkst. 15.00 Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde. Darba kārtībā: likumprojekts “Pašvaldību likums” pirms otrā lasījuma u.c.

1.03. plkst. 15.30 Saeimas Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde un LBAS eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā: kopīgi darba tirgus politikas pasākumi pašreizējo un nākotnes izaicinājumu risināšanai Baltijas valstīs; sociālās aizsardzības sistēma nevienlīdzības un nabadzības mazināšanai Baltijas valstīs u.c.

2.03. plkst. 10.00 Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē piedalās LBAS eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā: par Altum atbalsta programmu saules paneļu uzstādīšanai; par Valsts meža dienesta reformu u.c.

2.03. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē piedalās LABS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde. Darba kārtībā: likumprojekts Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums “Vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai” u.c.

2.03. plkst. 13.00 LBAS vadības tikšanās ar LIA priekšsēdētāju R. Pfeiferi.

2.03. plkst. 15.00 pirmā 2022.gada SIPKK sēde, piedalās LBAS eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā: būtiskākās izmaiņas 2022. gadā sociālās iekļaušanas veicināšanai (t.sk. atbalsta pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai); ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums u.c.

2.03. plkst. 17.30 LBAS Jauniešu padomes šī gada pirmā sanāksme. Piedalās LBAS vadība.

3.03. plkst. 9.50 Lekcijas darba tiesībās un darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, piedalās M. Pužuls, K. Rācenājs, S. Birkenfelde.

3.03. plkst. 10.00 ETUC Ekonomiskās un sociālās kohēzijas un reģionālās politikas komiteja, piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

3.03. plkst. 13.00  Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēde, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde, eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā: Ģenerālprokuratūras priekšlikumi; Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2021./2022. gadam.

3.03. plkst. 14.00 Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

3.03. plkst. 15.00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

4.03. plkst. 10.30 EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas sanāksme, piedalās LBAS eksperte L.Romele.

4.03. plkst. 13.00 LM Darba grupa, lai 2022.gadā pārskatītu sociālās palīdzības saņemšanas kritērijus. Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.  

4.03. plkst. 14.00 LBAS seminārs LBAS arodbiedrību biedriem par noteikumiem pēc ārkārtējās situācijas beigām, tostarp, vai darbiniekiem arī turpmāk darba pienākumu izpildei būs nepieciešami sertifikāti, kādas ir darbinieku tiesības un darba devēju pienākumi. Seminārā uzstāsies: Jana Feldmane, Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas vadītāja, un Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists.