LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 28. janvāra līdz 1. februārim

28.01. plkst. 11.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – Latvijas valsts simtgades informatīvs seminārs „Latvijas valsts simtgades programmas turpinājums – Brīvības gars. Varonība”, piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS arodbiedrību darbu koordinētāja A. Placāne.

29.01.  plkst. 12.30 Rīgas Valsts tehnikumā – LBAS darba aizsardzības konsultanta M. Pužula lekcija-izglītojošs pasākums tehnikuma audzēkņiem projekta ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.

30.01. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo darba lietu komisijas sēdē piedalās LBAS speciālisti.

30.01. plkst. 10.00 LBAS Valdes sēde.

30.01. plkst. 12.00 LBAS Padomes sēde.

30.01. plkst. 13.00 Labklājības ministrijā – Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes un Sociālās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (DLTSA/SDA) apvienotā sēde. Piedalās LBAS speciālisti un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

30.01. plkst. 15.00 Ārlietu ministrijā – Vecāko amatpersonu Eiropas lietu jautājumos sapulce, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

30.01. plkst. 16.00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā – profesijas standarta “Aprūpētājs” izstrādes darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS piesaistītie eksperti.

31.01. plkst. 10:00-13:00 Arodbiedrību namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 – LBAS uzticības personu un atbildīgo darba aizsardzības jautājumos seminārs “LVS ISO 45001:2018”: ko darīt arodbiedrībām?”.

1.02. Briselē – EESK ECO sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS Ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

1.02. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – Pieaugušo izglītības pārvaldības padome, piedalās – LBAS pārstāvis.