LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 28. jūnija līdz 2. jūlijam

28.06. plkst. 10.00 ETUC darba grupas sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvas priekšlikumu, piedalās – LBAS eksperte.

28.06. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

28.06. plkst. 16.30 profesijas standarta “Ķīmijas speciālists” izstrādes darba seminārs, piedalās – L. Romele.

29.06. plkst. 14.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

29.06. plkst. 16.00 tikšanās ar LDDK un IZM par prasmju fondiem, piedalās – L. Romele.

30.06. plkst. 10.00 LDDK organizētā konference par nozaru ekspertu padomēm, piedalās ar prezentāciju – L. Romele.

30.06. plkst. 15.00 LM Dzimumu līdztiesības komitejas sēde, piedalās – LBAS eksperte.

1.07. plkst. 12.00 Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda darba ņēmēju grupas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

1.07. plkst. 12.30 piecu Stratēģiskās vadības grupas (SVG) partneru (LBAS, LDDK, LTRK, LZA, LPS) tikšanās ar premjeru K. Kariņu.

1.07. plkst. 14.00 SVG sanāksme.

1.07. plkst. 15.00 profesijas standarta “Darba aizsardzības speciālists” izstrādes darba seminārs, piedalās – L. Romele.