LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 29. marta līdz 1. aprīlim

22.03. starpinstitūciju  Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

22.03. Valsts kancelejas organizētā sanāksmē par Atveseļošanas un noturības mehānismu piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

29.03. plkst. 15.30 profesijas standarta “Biotehnoloģisko procesu speciālists” izstrādes seminārs. piedalās – L. Romele.

30.03. plkst. 12.00 Latvijas Arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pilnsapulcē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

30.03. plkst. 13.00 Komunikācijas seminārs LBAS dalīborganizāciju biedriem.

30.03. MK sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

31.03. plkst. 10.30 EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

31.03. plkst. 11.00 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.5.1., SAM 8.5.2., un SAM 8.5.3. projektu uzraudzības padomes sēde, piedalās – A. Bondare.

31.03. plkst. 14.00 VISC sanāksme par nozaru kvalifikāciju struktūrām, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

1.04. plkst. 12.15 IZM un LDDK sanāksme par prasmju fondiem, piedalās – L. Romele.