LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 29. novembra līdz 3. decembrim

29.11. plkst. 10.00 darba sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvas priekšlikumu, piedalās – L. Romele.

30.11. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

30.11. EESK ārējo sakaru darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

2.12. plkst. 10:0. klātienes tikšanās par STEAM liceja projektu, piedalās – L. Romele.

3.12. LBAS 9. kongress.