LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 3. līdz 7. augustam

4.08. plkst. 10.00 LBAS Tautsaimniecības padomes sanāksme.

4.08. plkst. 11.00 Finanšu ministrijā – sanāksme par Eiropas Savienības Kohēzijas politiku un sadarbību 2021.-2027.gada plānošanas periodā.

6.08.-8.08. Viļņā, Lietuvā – konference par darba ņēmēju tēlu nākotnē jaunajos pārmaiņu apstākļos, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns un speciālisti.