LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 3. līdz 7. februārim

4.02. plkst. 9.00 LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa piedalās airBaltic rīkotā diskusijā par ilgtspēju.

4.02. plkst. 9.30 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 – VDI aicina uz preses konferenci, kurā tiks prezentēti pētījuma “Letālo nelaimes gadījumu darbā, kuri nav tieši saistīti ar darba vides faktoriem, cēloņi, sekas un novēršanas iespējas Latvijā” rezultāti.

4.02. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, piedalās – LBAS eksperte.

5.02. plkst. 9.00 OECD seminārs par aktualitātēm pensiju reformu veikšanā un nestandarta nodarbinātību, piedalās – LBAS eksperte.

5.02. plkst. 10.00 Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS valdes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

5.02. plkst. 11.00 Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

5.02. plkst. 11.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.5.1., 8.5.2.  un 8.5.3. projektu uzraudzības padomes sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

4.-7.02. Briselē – EESK ECO sekcija, izpētes grupa un publiskā uzklausīšana atzinumam pēc Horvātijas prezidentūras pieprasījuma par politisko kampaņu organizēšanu, kā arī pamattiesību un tiesiskuma darba grupas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.