LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 3. līdz 7. jūnijam

3.06. Ogres tehnikumā – LBAS darba tiesību un darba aizsardzības ekspertu lekcijas-izglītojošs pasākums tehnikuma audzēkņiem. Izglītojošā aktivitāte notiek ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.

3.06. plkst. 12.45 Labklājības ministrijā tikšanās par darba un ģimenes dzīves saskaņošanas jautājumiem, piedalās – LBAS eksperti.

4.06. plkst. 12.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns – par Sabiedriskā transporta  koncepciju 2021-2030.

4.-5.06. Briselē – trīspusējā Eiropas Komisijas Arodapmācību padomdevēju komiteja, piedalās – L. Romele.

5.06. plkst. 12.00 Ekonomikas ministrijā – Tautsaimniecības padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

4.-5.06. Briselē – EESK ECO un SOC sekciju sēdēs piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

5.-7.06. Valsts kancelejā – Nacionālā attīstības plāna izstrādes darba grupās piedalās LBAS speciālisti un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

5.06. plkst. 8.30 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

6.06. plkst. 10.00 LBAS Tautsaimniecības padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji un aicinātie viesi.

6.06. plkst. 14.00 Latvijas Darba devēju konfederācijā – tikšanās par darba vidē balstītu mācību organizāciju un norisi, piedalās – L. Romele un S. Birkenfelde.