LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 30. augusta līdz 3. septembrim

30.08. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

30.08. ETUC darba grupa par direktīvas priekšlikumu par adekvāto minimālo algu ES, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

31.08. ETUC darba grupa par Eiropas nākotni, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

31.08. plkst. 13.00 OECD TSI projekta “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā” darba grupas sanāksme, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

31.08. plkst. 15.00 profesijas standarta “Grāmatvedis” izstrādes darba seminārs, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

2.09. plkst. 9.00 projekta “B4A”uzraudzības grupas sanāksme, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

2.09. plkst. 11.00 profesijas standarta “Darba aizsardzības speciālists” saskaņošanas sanāksme, piedalās – L. Romele.

2.09. plkst. 13.00 NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadome. Darba kārtībā: par nodokļu ieņēmumu prognozēm un aktualitātes ēnu ekonomikas ierobežošanā. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

2.09. plkst. 14.30 Stratēģiskās vadības grupas sanāksmē kopā ar Ministru prezidentu un ministriem piedalās piecu sadarbības partneru – LBAS, LDDK, LPS, LTRK un LZA pārstāvji.

3.09. plkst. 11.00 ETUC seminārs par finanšu instrumentiem, piedalās – LBAS eksperti.

2.09. LBAS un LDDK ekspertu sanāksme par kopīgi organizējamo noslēguma konferenci. projektā “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai”, piedalās L. Liekna, M. Svirskis un N. Preisa.

2.09. LBAS projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” koordinatoru sapulce.

3.09. NTSP Konkurētspējas un ilgtspējas apakšpadome, darba kārtībā: nepieciešamās investīcijas.

3.09. plkst. 12.00 sanāksme par gatavošanos UNESCO konferencei Pieaugušo izglītības jomā, piedalās LBAS eksperte L. Romele.