LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 30. jūnija līdz 3. jūlijam

29.06. plkst. 14.00 Norvēģijas vēstniecībā – tikšanās ar Norvēģijas vēstnieku Latvijā, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte L. Romele.

30.06. plkst. 10.00 LDDK seminārs nozaru ekspertu padomēm par nodarbinātības tendencēm un aktualitātēm profesionālās izglītības jomā, piedalās – L. Romele, A. Bondare un S. Birkenfelde.

30.06. Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādes darba grupa (attālināti) “Finanses un nodokļi”, piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

30.06., 1.07. CEDEFOP konference “Eiropas sadarbības uzlabošana profesionālajā izglītībā” (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

1.07. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperte N. Preisa un LBAS jurists K. Rācenājs.

2.07. plkst. 10.00 LDDK diskusija “Darba vidē balstītas mācības augstākajā izglītībā” (attālināti), piedalās  L. Romele.

2.07. plkst. 12.30 LBAS vadības tikšanās ar LDDK vadību par minimālās algas un atvieglojumu paaugstināšanu 2021.gadā.

2.07. plkst. 14.00 Tieslietu ministrijā – Maksātnespējas likuma grozījumu darba grupas sēdē piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

2.07. plkst. 15.00 Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādes 4.1. rīcības virziena darba grupas “Digitālās prasmes un izglītība” sanāksme (attālināti), piedalās  LBAS eksperte L. Romele.

2.07. plkst. 18.00 LBAS Jauniešu padomes sanāksme.

3.07. OECD seminārs/diskusija par iekļaujošu uzņēmējdarbību un nodarbinātību (attālināti), piedalās – LBAS eksperte.

3.07. plkst. 10.00 Ministru kabinetā – Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins. Darba kārtībā: piecu vadlīniju projekti.