LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 30. septembra līdz 4. oktobrim

30.09. Saeimā – E. Baldzēna tikšanās ar Saeimas deputātiem par nekustamā īpašuma nodokļa neapliekamo minimumu.

1.10. plkst. 13.00 Latvijas radio raidījumā “Krustpunkti” par bezdarbnieku pabalstiem u.c. ar bezdarbnieku problemātiku saistītām tēmām piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

1.10. plkst. 15.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – tikšanās par prasmju fondiem, piedalās – LBAS vadība un speciālisti.

1., 2.10. Kopenhāgenā, Dānijā – BASTUN reģiona sanāksme, piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča.

2.10. VARAM – tikšanās ar ministru J. Pūci un ministrijas pārstāvjiem par nozares ģenerālvienošanos un prasmju fondiem. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

3.10. Briselē, Beļģijā-  ETUI apmācības sagatavošanas pasākums, piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča.

3.10. plkst. 13.00 Ārlietu ministrijā – sanāksme par gatavošanos 17.–18. oktobra Eiropadomei, kurā šobrīd plānoti četri jautājumu bloki: ES daudzgadu budžets 2021-2027,ES institucionālais cikls; klimats. Piedalās LBAS speciālists M.Svirskis.

3.10. Briselē – EESK REX sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

3.-4.10. Saloniki – Eiropas Profesionālās izglītības un attīstības centra (CEDEFOP) valdes sēde un sociālo partneru tikšanās, piedalās LBAS eksperte L. Romele.