LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 31. augusta līdz 4. septembrim

31.08. plkst. 13.00 Valsts kancelejā – tikšanās par ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmām un sociālo partneru iesaisti ES fondu projektu realizācijā. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperte N. Preisa, LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

31.08. attālināti – EESK darba grupa SOC/644 par sociālo dialogu un ekonomikas ilgtspēju. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

1.09. attālināti – Vācijas prezidentūras ES Padomē un Eiropas Parlamenta paneļdiskusija par sociālo Eiropu. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

2.09. attālināti – EESK Pamattiesību un tiesiskuma komitejas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

2.09.  plkst. 9.00 Finanšu ministrijā (attālināti) – NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

2.09. plkst. 10.00 Saeimā (attālināti) – Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par grozījumiem Darba likumā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS jurists K. Rācenājs, LBAS eksperte N. Preisa.

2.09. plkst. 13.00 LDDK – projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” ekspertu tikšanās. Piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna, LBAS eksperte N. Preisa, LBAS eksperts M. Svirskis.

2.09. plkst. 14.00 LBAS priekšsēdētāja E. Baldzēna tikšanās ar Latvijas Futbola arodbiedrības priekšsēdētāju K. Gorkšu.

2.09. plkst. 13.00 tikšanās ar Valsts kontroles speciālistiem par Valsts kontroles revīzijas par nodokļu atlaidēm secinājumiem un ieteikumiem un LBAS priekšlikumu. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

2.09. plkst. 16.30 TV24 raidījumā TOP 5 piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

3.09. plkst.13.00 ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas apspriešanas tematiskā diskusija “Sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru” (attālināti), piedalās – L. Romele.

3.09. plkst. 11.00 – 12.30 LBAS eksperte Nataļja Preisa piedalās sarunu festivāla LAMPA aktivitātē – “Mājas darbi jeb nodarbinātības izaicinājumi Latvijā”: https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1496

3.09. plkst. 13.30 Ministru kabinetā – tikšanās ar Ministru prezidentu K. Kariņu. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

3.09. plkst. 13.00 – 14.00 LDDK, Raiņa bulvāris 4, 2.stāvs – LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls piedalās sarunu festivāla LAMPA aktivitātē – DISKUSIJA “SUDRABA PAAUDZE – DARBA TIRGUS POTENCIĀLS”: https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1392

4.09. Jelgavā – Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes izbraukuma sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

4.09. plkst. 17.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – LBAS organizēts pasākums (klātienē un tiešraidē) sarunu festivālā LAMPA – konkurss par darba tiesībām “Zini, ne mini!”. Vada K. Rācenājs.