LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 31. maija līdz 4. jūnijam

31.05. plkst. 10.00 ETUC darba grupas sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvas priekšlikumu, piedalās – LBAS eksperte.

31.05. starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

1.06. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

1.06. plkst. 11.00 EESK Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centra sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

2.06. plkst. 10.00 profesijas standarta “Ķīmisko procesu speciālists” saskaņošanas sanāksme, piedalās – L. Romele.

2.06. plkst. 15.30 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

3.06. plkst. 15.00 profesijas standarta “Darba aizsardzības speciālists” izstrādes seminārs, piedalās – L. Romele.

4.06. plkst. 15.00 profesijas standarta “Drošības speciālists” izstrādes seminārs, piedalās – L. Romele.