LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 4. līdz 8. februārim

4.02. plkst. 10.00 Finanšu ministrijā – budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde. Piedalās LBAS vadība un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji.

4.02. plkst. 14.30 Valsts kancelejā  – tikšanās par ESF projektu “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai”. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

5.02. plkst. 10.00 Ārlietu ministrijā – sanāksmē par ES daudzgadu budžetu piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

5.02. plkst. 13.00 Latvijas radio 1 raidījumā “Krustpunkti” piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

5.02. plkst. 15.00 LBAS – tikšanās par profesijas standartu “Zobu tehniķis”, piedalās – L .Romele.

5.02. plkst. 15.30 Ārlietu ministrijā – tikšanās ar ministrijas speciālistiem par aktualitātēm starptautiskajā jomā un sadarbību ar Baltkrieviju. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

6.02. plkst. 13.00 Ministru kabinetā – NTSP sēde. Piedalās LBAS vadība un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji. Darba kārtībā: par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam un valsts budžetu 2019. gadam.

6.02. plkst. 15.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperte L. Romele, LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde un dalīborganizāciju pārstāvji.

6.02. Briselē – Eiropas Sociālo partneru apvienota konference “Sociālā dialoga veicināšana un pastiprināšana”. Konferences laikā paredzēta jaunas ESP Darba programmas 2019-2021 svinīga parakstīšana, klātesot EK komisāram sociālā dialoga jautājumos Valdim Dombrovskim. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

7.,8.02. Ženēvā – Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) un Eiropas Komisijas seminārā Ženēvā par sociālo partneru un sociālā dialoga lomu mainīgajā darba pasaulē piedalās un uzstājas LBAS eksperte N. Mickeviča.

7.02. plkst. 10.00 LBAS – partijas “Progresīvie” tikšanās ar LBAS vadību.

7.02. Liepājā – LBAS darba tiesību un darba aizsardzības ekspertu lekcijas – izglītojošs pasākums Liepājas Valsts tehnikumā un Liepājas Jūrniecības koledžā.

7.02. Uzņēmuma “Liepājas papīrs” oranžērijā – LBAS darba tiesību un darba aizsardzības ekspertu seminārs-konsultācijas Liepājas arodbiedrību biedriem un darbiniekiem.

7.02. Briselē – EESK Darba ņēmēju grupas Ārkārtas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.