LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 4. līdz 8. janvārim

4.01. plkst. 13.00 NTSP Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

5.01. plkst. 15.00 LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns piedalās Ministru kabineta sēdē (attālināti).

6.01. plkst. 15.00 profesijas standarta “Vides speciālists” izstrādes otrais seminārs (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

7.01. plkst. 10.00 Finanšu ministra vadītajā darba grupā (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

7.01. plkst. 12.00 Ministru kabineta sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

7.01. plkst. 15.00 profesijas standarta “Ķīmisko procesu speciālists” izstrādes otrais seminārs (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.