LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 4. līdz 8. martam

4.03. plkst. 15.00 ES mājā – tikšanās ar EK pārstāvniecību Latvijā. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS eksperti.

4.-6.03. Maskavā – Krievijas Darba un sociālo lietu akadēmijas 100 gadu jubilejai veltītajā pasākumā “Arodbiedrības izglītības loma nākotnes darba attiecību veidošanā” piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

7.03. plkst. 10.00 LBAS – LBAS dalīborganizāciju juristu sanāksme par plānotajiem grozījumiem Darba likumā.  Piedalās LBAS vadība un eksperti.

6.-8.03. Briselē – EESK SOC un ECO sekciju sēdēs, kā arī EK konferencē par aprites ekonomiku piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

8.03. plkst. 13.00 SIA “INTRAC Latvija” – Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes sanāksme, piedalās – L. Romele.