LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 5.augusta līdz 9.augustam

06.08. plkst.14:00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L.Romele un A.Bondare.

08.08. plkst.15:00 Labklājības ministrijā starpministriju saskaņošanas sanāksme par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, piedalās – LBAS eksperte.