LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 5. līdz 7. maijam

3.05. plkst. 10.00 ETUC darba grupas sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvu, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

4.05. plkst. 10.00 ETUC sanāksme par pensijām un priekšlikumiem valdībai, piedalās – LBAS eksperte.

5.05. plkst. 11.00 tikšanās ar Beļģijas arodbiedrībām par mācību mentoriem, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

5.05. plkst. 13.00 LBAS un LDDK vadības un speciālistu tikšanās par Lobēšanas likuma projektu.

5.05. ETUC Nodarbinātības un Iekšēja tirgus likumdošanas komitejas tikšanās, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

5.05. Sociālā dialoga komitejas tikšanās, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

6.05. plkst. 10.00 izglītojošais pasākums/ lekcija darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

6.05. plkst. 14.30 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

6.05. ETUC Koplīgumu pārrunu komiteja, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

6.05. Arodbiedrību samits “EPSR rīcības plāna īstenošana: kopīga apņemšanās”, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

7.05. plkst. 10.00 izglītojošais pasākums/ lekcija darba tiesībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

7.05. Eiropas Komisijas Direktīvas par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem ES ieviešanas ekspertu darba grupas tikšanās, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.