LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 5. līdz 8. maijam

5.05. plkst. 12.00 Ministru kabinetā sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

5.-7.05. EESK attālinātā plenārsēde: balsošana par steidzamiem dokumentiem saistībā ar COVID-19, kā arī par atzinumiem pēc Horvātijas prezidentūras pieprasījuma. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

5.05. plkst. 13.30 Digitālās transformācijas pamatnostādņu izstrādes darba grupas atklāšanas videokonferencē piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

6.05. plkst. 12.00 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde par NAP 2021.-2027.gadam un tā turpmākā izskatīšana Saeimā (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

6.05. plkst. 12.00 LBAS koordinatoru sanāksme (attālināti) projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” ietvaros.

6.05. plkst. 14.00 ekonomikas ministra J.Vitenberga vadītajā attālinātajā Ekonomikas attīstības grupas 3.sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

7.05. ETUC ekonomistu un TUSLO kopīgās darba grupas sanāksmē (attālināti) piedalās LBAS eksperti N. Preisa un M. Svirskis.

8.05. plkst. 10.00 ETUC Nodarbinātības un mobilitātes komitejas sanāksme (attālināti), piedalās LBAS eksperti.