LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 6. līdz 10. jūlijam

6.07. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme (attālināti), piedalās – L.Romele un A.Bondare.

8.07. plkst. 11.00 LBAS valdes sēde.

8.07. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē (attālināti videokonferences formātā) piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

8.07. plkst. 12.00 LBAS – kārtējā sanāksme ar nozaru koordinatoriem, LBAS ekspertiem un vadību ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai”, piedalās ESF projekta vadītāja L.Liekna un LBAS eksperti N.Preisa un M.Svirskis.

8.07. plkst. 14.00 NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

9.07. plkst. 15.00 Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādes 4.1. rīcības virziena darba grupas Digitālās prasmes un izglītība sanāksme (attālināti), piedalās  LBAS eksperte L.Romele.

9.07. EESK SOC sekcijas attālinātā sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

10.07. plkst. 11.00 notiks kārtējā Valsts kancelejas uzraudzības komitejas organizēta attālināta sanāksme, piedalīsies ESF projekta vadītāja L.Liekna un LBAS eksperte N.Preisa.