LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 6. līdz 10. septembrim

6.09. plkst. 10:00 ETUC darba sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvas priekšlikumu, piedalās – LBAS eksperte.

6.09. starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sēde, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

7.09. Ministru kabinetā sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS pārstāvji.

7.09. plkst. 10.30 EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

8.09. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

8.09. plkst. 15.00 Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas attālinātajā sēdē piedalās LBAS arodbiedrību darba koordinatore A. Placāne.

8.09. plkst. 15.30 EESK darba grupas sanāksme par izpēti un investīcijām, piedalās – LBAS eksperte.

9.09. plkst. 10.00 UNESCO konference par pieaugušo izglītību, piedalās – L. Romele.

9.09. plkst. 15.00 profesijas standarta “Ķīmijas speciālists” saskaņošanas sanāksme, piedalās – L. Romele.