LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 6. līdz 9. aprīlim

6.04. plkst. 9.10 izglītojošais pasākums/ lekcija darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

6.04. plkst. 15.00 profesijas standarta “Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs” izstrādes otrais seminārs (turpinājums), piedalās – L. Romele.

7.04. Vebinārs Sociālais dialogs Baltijas valstīs, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

7.04. plkst. 10.00 Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadomes (TSNTSA) sēde. Piedalās LBAS vadība un deleģētie LBAS dalīborganizāciju pārstāvji.

7.04. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns, LBAS eksperte L. Romele un dalīborganizāciju pārstāvji.

8.04. Sociālo partneru tikšanās par prasmju fondu veidošanu, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

8.04. plkst. 14.00 Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sabiedriskās drošības apakšpadomes sēde. Piedalās LBAS vadība un deleģētie LBAS dalīborganizāciju pārstāvji.

8.04. plkst. 15.00 profesijas standarta “Drošības speciālists” izstrādes otrais seminārs (turpinājums), piedalās – L.Romele.

9.04. plkst. 9.10 izglītojošais pasākums/ lekcija darba tiesībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

9.04. plkst. 10.00 tikšanās ar LDDK par prasmju fondu izveidi, piedalās LBAS priekšsēdētājs un LBAS eksperte L. Romele.

9.04. plkst. 11.00 kārtējā Valsts kancelejas organizētā ESF projektu uzraudzības padomes sanāksme. Piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

9.04. plkst. 12.30 LBAS dalīborganizāciju tikšanās par biedru piesaisti.

9.04. PERC sagatavošanās tikšanās pirms SDO Ikgadējās konferences, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.