LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 7. līdz 10. maijam

7.05. plkst. 12.00 LBAS Valdes sēde.

8.05. plkst. 9.00 Ministru kabinetā – ekspertu darba grupā Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam izstrādei prioritātē “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība” piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

8.05. plkst. 14.00 Ministru kabinetā – Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātes “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki” izstrādes ekspertu darba grupas darbā piedalās S. Birkenfelde.

9.05. Saldus tehnikumā – LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantu lekcijas – izglītojošs pasākums tehnikuma audzēkņiem ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” darbības “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros.

9.05. plkst. 14.00 Ministru kabinetā – ekspertu darba grupā Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam  izstrādei prioritātē “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” piedalās LPDA priekšsēdētāja I. Lāčauniece.

10.05. Jelgavā – Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniski praktiskajā konferencē darba aizsardzībā piedalās LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

10.05. plkst. 14.00 Ministru kabinetā – ekspertu darba grupā Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam izstrādei prioritātē “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” piedalās LBAS eksperte  L. Romele.

10.-11.05. Viļņā – arodbiedrības “Solidarumas” organizētajā konferencē par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru un “Solidarumas” 30 gadu jubilejā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.