LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 7. līdz 11. decembrim

7.12. ETUC Minimālās algas un koplīgumu pārrunu direktīvas priekšlikuma darba grupā piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

8.12. plkst. 15.00 profesijas standarta “Vides speciālists” izstrādes pirmais seminārs (attālināti), piedalās – L.Romele.

9.12. plkst. 13.00 – 16.00 LBAS un LDDK tiešsaistes konference “Attīstot nozaru koplīgumu pārrunas”. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperti.

9.12. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde (attālināti), piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperte L.Romele un dalīborganizāciju pārstāvji.

9.12.-10.12. ETUC izpildkomitejā piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10.12. plkst. 15.00 profesijas standarta “Ķīmisko procesu speciālists” izstrādes pirmais seminārs (attālināti), piedalās – L. Romele.

10.12. plkst. 17.00 ETUI/ETUC salīdzinošā pētījuma par nodarbinātības tendencēm atklāšanas pasākums (attālināti), piedalās – LBAS eksperte. 

11.12. plkst. 11.00 EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas sanāksme (attālināti), piedalās – LBAS eksperte.

11.12. plkst. 14.00 Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

11.12. ETUC vebinārs “Kā Direktīvai par atbilstošām minimālajām algām ES vajadzētu cīnīties ar arodbiedrību laušanu (union busting)”, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.