LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 7. līdz 11. februārim

7.02. plkst. 10.00 Ekonomikas ministra sasauktajā Tautsaimniecības padomes ārkārtas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā:  pārrunas par Ekonomikas ministrijas sagatavoto stratēģiju izejai no ārkārtas situācijas, kā arī par priekšlikumiem par Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanai ieviesto uzņēmējdarbības ierobežojumu atcelšanu; par priekšlikumiem saistībā ar iespējamo vakcinācijas sertifikātu apturēšanu darba pienākumu veikšanai un pakalpojumu saņemšanai.

7.02. plkst. 10.00 ETUC darba sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvas priekšlikumu, piedalās – L. Romele.

7.02. plkst. 14.00 Starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksme, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde, LBAS eksperts M. Svirskis.

8.02. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

8.02. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde. Darba kārtībā: 10 023 Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums “Par sadarbspējīga sertifikāta piešķiršanu iedzīvotājiem ar Sars-CoV2 antivielām organismā; 10 187 Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums “Neattaisnoti nevakcinētajiem ārstēšanās izdevumi ir jāsedz pašiem” u.c.

8.02. plkst. 13.00 LBAS darba un privātās dzīves līdzsvara forums “Tiecoties uz līdzsvaru – kas tālāk?”. Piedalās LBAS speciālisti.

9.02. plkst. 8.30 Izglītojošās aktivitātes – lekcijas darba tiesībās un darba aizsardzībā Saldus tehnikuma audzēkņiem. Piedalās M. Pužuls, K. Rācenājs, S. Birkenfelde.

9.02. plkst. 10.30 LBAS valdes sēde.

9.02. plkst. 13.00 Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (DLTSA) sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece G. Oškāja, LBAS jurists K. Rācenājs un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji. Darba kārtībā: likumprojekts “Grozījumi Darba likumā”.

9.02. plkst. 14.00 Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, piedalās – LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde, LBAS eksperte L.Romele un deleģētie dalīborganizāciju pārstāvji.

10.02. plkst. 11.00 LBAS vadības tikšanās ar Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrības (LCDA) priekšsēdētāju Helēnu Veitneri.

10.02. ETUC vebinārā par minimālo algu piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece G. Oškāja un LBAS eksperts M. Svirskis.   

10.02. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksme, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde.

11.02. plkst. 9.00 LBAS vadības tikšanās ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (LPDA) priekšsēdētāju Inesi Lāčaunieci.    

11.02. plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

11.02. plkst. 12.00 LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns piedalās LAB Enerģija sanāksmē.