LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 7. līdz 11. janvārim

7., 8.01. Melngalvju namā, Rīgā – Eiropas Komisijas organizētajā augsta līmeņa konferencē “Pieci gadi ar eiro” uzstājas LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

7.01. plkst 13.00 Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” koordinatoru sanāksme.

9.01. plkst. 16.00 LBAS telpās – profesijas standarta „Aprūpētājs” izstrādes 3. darba seminārs ESF projekta 8.5.2.0/16/I/001 ietvaros. Piedalās LBAS piesaistītie eksperti.

9.01. plkst. 14.00 Labklājības ministrijā – saskaņošanas sanāksme par grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām””, piedalās – LBAS eksperts.

9.01. Briselē – EESK TEN sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

11.01. plkst. 9.30 LBAS telpās – profesionālās kvalifikācijas prasību „Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents” izstrādes 3. darba semināra turpinājums ESF projekta 8.5.2.0/16/I/001 ietvaros. Piedalās LBAS piesaistītie eksperti.

11.01. plkst. 9.30 Izglītības un zinātnes ministrijā – OECD Prasmju stratēģijas projekta sanāksme, piedalās – LBAS eksperti.