LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 7. līdz 11. jūnijam

7.06. plkst. 9.00 LBAS valdes sēde.

7.06. plkst. 11.00 LBAS padomes sēde.

7.06. plkst. 15.30 EESK darba grupas sanāksme par pieaugušo izglītību, piedalās – LBAS eksperte.

8.06. plkst. 13.00 profesijas standarta “Inženierbūvju būvdarbu vadītājs” saskaņošanas sanāksme, piedalās – L. Romele.

8.06. plkst. 15.00 profesijas standarta “Tekstīliju un ādas izstrādājumu projektētājs” saskaņošanas sanāksme, piedalās – L. Romele.

8.06. plkst. 17.00 profesijas standarta “Ķīmijas speciālists” izstrādes darba seminārs, piedalās – L. Romele.

9.06. plkst. 10.30 EESK darba ņēmēju grupas sanāksme, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte.

9.06. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde (attālināti), piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperte L. Romele un dalīborganizāciju pārstāvji.

9.06. plkst. 15.00 Sociālās drošības apakšpadomes sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins, LBAS speciālisti un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

10.06. plkst. 11.00 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesija, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte.

10.06. plkst. 15.00 profesijas standarta “Darba aizsardzības speciālists” izstrādes darba seminārs, piedalās – L. Romele.

11.06. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

11.06. plkst.11:00 Eiropas Parlamenta diskusija “Vienots minimālās algas aprēķins ES: Kā tas ietekmēs Latviju?”, piedalās – LBAS eksperti.