LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 7. līdz 11. septembrim

7.09. EESK Darba ņēmēju grupas sanāksme (attālināti). Piedalās LBAS Ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

8.09. EESK ECO sekcijas sanāksme (attālināti). Piedalās LBAS Ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

8.09. plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centrā – profesiju standartu izstrādes darba grupas sanāksme, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

8.09. plkst. 15.00 LDDK – Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozaru ekspertu padomes sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

9.09. plkst. 8.00 TV3 raidījumā “900 sekundes” interviju sniedz LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

9.09. plkst. 9.00 Labklājības ministrijas organizēta sanāksme (attālināti) par grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, piedalās LBAS eksperte.

9.09. EESK SOC sekcijas sanāksme (attālināti). Piedalās LBAS Ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

10.09. EESK REX sekcijas sanāksme (attālināti). Piedalās LBAS Ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

10.09. plkst. 15.00 LBAS – ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” kārtējā koordinatoru un ekspertu sanāksme. No LBAS sanāksmē piedalīsies N. Preisa, M. Svirskis un L. Liekna.

10.09. plkst. 10.30 ETUC Eiropas Semestra koordinatoru tikšanās tiešsaistē. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10.09. plkst. 14.00 ETUC Darba grupa Ekonomikas atveseļošanās un investīcijas. Piedalās LBAS eksperti N. Preisa un M. Svirskis.

10.09. plkst. 16.00 ETUC seminārs par minimālās algas iniciatīvas juridiskajiem aspektiem. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

11.09. plkst. 11.00 ETUC seminārs par minimālās algas iniciatīvas ekonomiskajiem aspektiem. Piedalās LBAS eksperti N. Preisa un M.Svirskis.

11.09. plkst. 16.00 ETUC ekspertu tikšanās par direktīvas par pārredzamiem un caurspīdīgiem darba apstākļiem ieviešanas procesu. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

11.09. EESK Darba ņēmēju grupas ārkārtas sanāksme (attālināti). Piedalās LBAS Ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.