LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 8. līdz 12. aprilim

8.04. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā – LBAS konsultantu lekcijas darba tiesībās un darba aizsardzībā.

9.04. plkst. 8.30 AS “Latvijas dzelzceļš” telpās – LDZSA pasākumā, kas veltīts ģenerālvienošanās dzelzceļa nozarē 17 gadiem, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

9.04. Briselē – Eiropas Komisijas augsta līmeņa konferencē par nākotnes darbu piedalās LBAS speciālists.

10.04. plkst. 14.00 IZM – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperte L. Romele, LBAS SA speciāliste S. Birkenfelde un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

11.04. plkst. 9.30 ES mājā – EK pārstāvniecības organizēta iepazīstināšana ar Eiropas semestra ziņojumu par Latviju un 2021.-2027.gada kohēzijas politikas plānošanas sarunu atklāšana. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS speciālisti.

11.04. plkst. 15.00 LM – sanāksmē par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību un pieaugošajām izmaksām par A un B lapām un to cēloņiem piedalās LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

12.04. Briselē – EESK ECO sekcijas sanāksme un sabiedriskā uzklausīšana par ilgtspējīgu Eiropas ekonomiku un redzējumu par EMS pabeigšanu. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.