LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 8. līdz 12. februārim

8.02. plkst. 11.00 EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas sanāksme (attālināti), piedalās – LBAS eksperte.

8.02. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

8.02. ETUC darba grupā par direktīvu par minimālajām algām piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

8.02. ETUC Darbinieku līdzdalības un uzņēmumu politikas komitejā piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

8.02. ETUC darba grupā par sociālās drošības koordināciju piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

9.02. plkst. 10.00 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, piedalās – L. Romele, A. Bondare, S. Birkenfelde.

9.02. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

9.02. plkst. 11.00 EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas sanāksme (attālināti), piedalās – LBAS eksperte.

9.02. plkst. 15.00 tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministriju par Izglītības attīstības pamatnostādēm, piedalās – LBAS eksperte L. Romele.

9.02. ETUC Izpildkomitejas sēdē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10.02. plkst. 11.00 LBAS, LTRK, LDDK, LZA, un LPS attālinātā preses konference. Tēma: Partneru (ne)-iesaiste lēmumu pieņemšanā C-19 laikā un krīzes vadībā.

10.02. plkst. 14.00 pirmajā Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

10.02. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele un dalīborganizāciju pārstāvji.

10.02. plkst. 16.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

10.02. plkst. 16.00 PKP “Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists” izstrādes otrais seminārs, piedalās – LBAS eksperte L.Romele.

11.02. Finanšu ministra vadītajā darba grupā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

12.02. plkst. 15.00 profesijas standarta “Vides speciālists” izstrādes trešais seminārs, turpinājums, piedalās – LBAS eksperte L. Romele.