LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 8. līdz 12. jūlijam

8.07.-9.07. Briselē EESK SOC sekcijas un budžeta grupas sanāksme , piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

8.07. plkst.8:00 – Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde , piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I.Liepiņa.

9.07. plkst.10:00 – tikšanās ar Ausrtijas vēstnieci Latvijā, tiekas LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns.

9.07. Darbinieka pārstāvēšana Vidzemes priekšpilsētas tiesas sēdē, pārstāv LBAS Darba aizsardzības vecākais spesiālists M.Pužuls.

9.07. Tikšanās par projekta aktivitātēm ar Jūras administrācijas pārstāvjiem , tiekas LBAS Darba aizsardzības vecākais speciālists M.Pužuls.

10.07. Tikšanās par projekta aktivitāšu plānošanu Sabiedrības informēšanas centrā, tiekas LBAS Darba aizsardzības vecākais speciālists M.Pužuls.

11.07. plkst.10:00 – LBAS mazajā apspriežu zālē Tautsaimniecības padomes vadības komitejas sēde. Sēdi vada LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns.

12.07. Valsts kancelejā NAP 2027 izstrādes grupā piedalās LBAS un dalīborganizāciju speciālisti.

12.07. plkst.13:00 Ekonomikas ministrijā Tautsaimniecības padomes vadības komitejas sēde. Dienas kārtībā – vienošanās par 2019.gada prioritātēm. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns.