LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 8. līdz 12. jūnijam

8.06. plkst. 10.00 tiešsaistē – Eiropas Komisijas Eiropas Sociālo partneru noklausīšanās “Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai – Ceļā uz rīcības plānu Eiropas sociālo tiesību pīlāra ieviešanai”, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

8.06. EESK Darba ņēmēju grupas sanāksme (attālināti). Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

9.06. ETUC Izpildkomitejas sēde (attālināti). Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

9.06. plkst. 17.00 tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri I.Šuplinsku, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LIZDA priekšsēdētāja I. Vanaga un LBAS eksperte L. Romele.

9.06. plkst. 8.30  Saeimas Eiropas lietu komisija – par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru padomē, kas notiks šī gada 9. jūnijā, un Euro grupas sanāksmē, kas notiks šī gada 11. jūnijā. Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

9.06. plkst. 9.00 Digitālās transformācijas pamatnostādņu izstrādes darba grupa, Finanses un nodokļi (Elektroniskā nauda). Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

9.06. plkst. 10.00 Latvijai izdevīgu ES daudzgadu budžetu un ekonomikas atveseļošanas plāns. Diskusija tiešsaistē ar Eiropas Parlamenta (EP) Budžeta komitejas deputātiem Nilu Ušakovu un Robertu Zīli.  Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

9.06. plkst. 11.00 Digitālās transformācijas pamatnostādņu izstrādes darba grupa, Finanses un nodokļi (viedie līgumi). Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

9.-10.06. Trīspusējā Eiropas Komisijas Arodapmācību padomdevēju komiteja (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

10.06. plkst. 11.00 SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”, SAM 8.5.2. “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” un SAM 8.5.3. “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” projektu uzraudzības padomes sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

10.06. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperte L. Romele un dalīborganizāciju pārstāvji.

10.06. plkst. 10:00  tiešsaistē – 10. ikgadējā konference “Ēnu ekonomika Latvijā”, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10.06. plkst. 11.00 ETUC vebinārs par teledarbu, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10.06. plkst. 15.00 tiešsaistē – Vecāko amatpersonu sapulce Eiropas lietu jautājumos, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10.06. plkst. 12.00 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde (attālināti). Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

10.06 plkst. 13:00 LM – Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja (attālināti). Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

10.06. plkst. 13.30  VARAM organizēta kopēja Digitālās transformācijas pamatnostādņu darba grupu sanāksme (attālināti). Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

10.,11.06. EESK plenārsesija (attālināti).Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

11.06. plkst. 11.30 BASTUN tikšanās tiešsaistē, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

11.06. plkst. 15.00 Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādes 4.1. rīcības virziena darba grupas Digitālās prasmes un izglītība sanāksme, piedalās  LBAS eksperte L. Romele.

12.06. ETUC Tirdzniecības komitejas sanāksme (attālināti). Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

12.06. plkst. 11.00 ETUC Sociālās drošības komiteja (attālināti), piedalās LBAS eksperte.

12.06. plkst. 15.00 ETUI vebinārs  “Covid krīze un darba laika samazināšana – izvairīšanās no bezdarba, (garīgās) veselības un labklājības uzlabošana un ieguldījums ilgtspējīgākā ekonomikā”, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.