LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 8. līdz 12. martam

8.03. plkst. 15.30 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperts M. Svirskis.

8.03. ETUC darba grupā par direktīvu par minimālām algām un ETUC diskusijā ar Eiropas Komisiju par direktīvu par minimālām algām piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

8.03. plkst. 10.30 Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda Darba tirgus izmaiņu komitejas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

8.03. EESK NAT sekcijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

8.03. plkst. 14.30 Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes sēde, piedalās – L. Romele.

9.03. ETUC izpildkomitejas sēdē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

9.03. plkst. 15.00 profesijas standarta “Biotehnoloģisko procesu speciālists” izstrādes seminārs, piedalās – L. Romele.

10.03. plkst.13.30 Finanšu ministrijas darba grupas sanāksme par Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Veselības komponentes priekšlikumiem, ņemot vērā Eiropas Komisijas sniegtos komentārus. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

10.03. plkst. 13.00 Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

10.03. plkst. 13.00 Kultūras ministrijas  Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas sēdē piedalās arodbiedrību darbu koordinatore A. Placāne.

10.03. plkst. 15.00 profesijas standarta “Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs” izstrādes seminārs, piedalās – L. Romele.

10.03. ETUC vebinārā par nefinanšu ziņošanu ES un Vecāko amatpersonu sapulcē Eiropas lietu jautājumos piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

11.03. plkst. 8.30 izglītojošie pasākumi/ lekcijas darba aizsardzībā un darba tiesībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls, LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

11.03. plkst. 10.00 finanšu ministra vadītajā darba grupā piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

11.03. plkst. 10.30 EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

11.03. MK sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

11.03. plkst. 13.00 Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes sēde, piedalās – L. Romele.

11.03. plkst. 15.00 profesijas standarta “Drošības speciālists” izstrādes pirmais seminārs, piedalās – L. Romele.

12.03. plkst. 9.30 Demogrāfisko lietu padomes sēde, piedalās S. Birkenfelde.

12.03. Saeimas konference  “Baltijas ES sarunas 2021: Vai Eiropai kļūst labāk?”, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

12.03. plkst. 10.30 EESK darba grupas sanāksme par prasmēm ilgtspējīgai sabiedrībai, piedalās – LBAS eksperte.